• Kontakt
  • +420 722 282 026
  • sdtj@dtjsantoska.cz
  • Adresa
  • Xaveriova 2, 150 00 Praha 5
  • Česká republika
MENU

Orientační závod hlídek a rodinných týmů - 18. 5.

Orientační závod hlídek a rodinných týmů - 18. 5.

START a CÍL závodu je ve sportovním centru DTJ SANTOŠKA, Xaveriova 2, Praha 5 – Smíchov. Trať měří přibližně 6 km. Závodu se účastní hlídky (rodiče s dětmi, dvojice, trojice a podobně). Podmínkou je, že alespoň jednomu členu soutěžní hlídky musí být minimálně 16 let. Soutěží se ve dvou kategoriích dle součtu věku členů hlídek – do 35 let a nad 35 let. Pokud jsou v hlídce dvě děti do 12 let, do součtu se počítá věk staršího ze dvou dětí. V každé kategorii bude vyhlášeno a odměněno 1. – 3. místo. Prezence hlídek je od 12:15 do 13:00 hod. Na startu každá hlídka obdrží obálku s kompletními instrukcemi k závodu. START závodu je ve 13:00 hod. Hlídky budou startovat zhruba po 30 sec. intervalech. Vyhlášení výsledků závodu proběhne 30 min. po doběhnutí poslední hlídky do cíle, nejpozději však v 17:00 hod.

1.   Trasa závodu je popsána v samostatném dokumentu POPIS TRATĚ, který každá hlídka obdrží při registraci. Obálku s popisem trati smí hlídka otevřít až v okamžiku, kdy projde startem. Předčasné otevření této obálky znamená diskvalifikaci. Protože závod chceme vést v duchu fair play, prosíme hlídky, aby během závodu nepoužívaly mapové aplikace v mobilním telefonu. Dále není povoleno se na trati přesunovat jakýmikoliv dopravními prostředky. Organizátoři se snažili, aby trať byla dobře popsána. V případě, že by se hlídka ztratila, v obálce s nápisem MAPA je barevná mapa celého závodu. Tuto obálku však smí hlídka otevřít pouze v případě, že neví, kde je. Za otevření obálky s mapou je časová sankce – viz část propozic – Bodování závodu.

2.   Na trati je 6 soutěžních „krabicových“ kontrol (obsluhovaných organizátory nebo samoobslužných). Místo kontroly je popsáno v dokumentu Popis tratě. Kontrola představuje úkol (otázku), který hlídka bude plnit. Úkol je uložen buď ve schránce (krabici), která je umístěna v prostoru kontroly dle popisu tratě, anebo ho sdělí a kontroluje obsluha kontroly.

Na každé samoobslužné „krabicové“ kontrole je třeba:

·       Vzít si z obálky v krabici číslo, které bude důkazem, že hlídka kontrolu našla. Pokud hlídka najde všech šest kontrol, v cíli odevzdá čísla od 1 do 6.

·       Přečíst si v krabici kontrolní otázku a do formuláře pro odpovědi napsat odpověď.

·       Jakmile hlídka přečte otázku, lístek s otázkou vrátí zpět do krabice. Celou krabici pak vrátí na místo, kde byla dle popisu tratě.

Na obsluhovaných kontrolách předá obsluha hlídce číslo, a sdělí a zkontroluje splnění úkolu. Hlídka je v cíli, až když se vypořádá s otázkou / úkolem v cíli.

3.   Na trati jsou rovněž průchozí kontroly, které jsou popsány v Popisu tratě buď tak, že je uvedeno jejich místo, anebo je třeba si jich po trati všimnout. Do formuláře pro odpovědi se zapíše odpověď – výsledek průchozí kontroly.

4.   BODOVÁNÍ ZÁVODU

Závod bude bodován následujícím způsobem.

Hlídce bude změřen základní čas doběhu do cíle. K tomuto času se budou přičítat/odečítat minuty dle následujícího systému:

a)   Pokud hlídka našla „krabicovou“ kontrolu a odevzdá v cíli číslo kontrolního stanoviště, budou jí z dosaženého času odečteny 2 minuty. Celkem tedy při nalezení všech kontrol bude hlídce z času odečteno 10 minut.

b)   Za správné zodpovězení otázky nebo splnění úkolu na kontrole bude hlídce odečteno 1 – 5 minut dle obtížnosti otázky / úkolu. Seznam bodování otázek obdrží hlídka v cíli závodu.

c)   Za každou správnou odpověď – výsledek k průběžné kontrole budou hlídce odečteny 2 minuty.

d)   Pokud hlídka v cíli odevzdá rozlepenou obálku s mapou, bude jí k dosaženému času přičteno 10 minut.